Stemmecoaching

Speak out

Få mest muligt udtryk ved hjælp af stemmen. Gennem det Roy Hart baserede stemmearbejde søges der frem til stemmens kerne, dens styrke og dens udviklingspotentialer. Når stemmens muligheder styrkes, styrkes også evnen til at udtrykke mål og mening.

Jeg arbejder med sangere, talere, skuespillere, performere, der står med en helt konkret opgave, og med personer, der gerne vil opnå bedre evne til at blive hørt.

Artikulationstræning

Bliv forstået, når du taler! Ved hjælp af artikulationsteknik bliver sproget tydeligere, og talen dermed mere forståelig. Gennem det Roy Hart baserede stemmearbejde øger vi evnen til at tale tydeligt, klart og dermed forståeligt.

Jeg arbejder med sangere, talere, skuespillere og performere, der står med en helt konkret opgave, og med personer, der gerne vil opnå en bedre evne til at blive hørt og forstået.

Workshop for sangere og performere

Fortolkning og scenisk nærvær.

Bliv bedre til at synge dine sange eller fortælle dine historier gennem at arbejde med nogle enkle, effektive øvelser.

Lisbeth Barkhuus, sanger og performer har gennem sine mange års erfaringer opbygget grundlaget for via denne metode at søge ind til sangens kerne og til at finde sangerens evne til at formidle dette.

Vi arbejder med scenisk nærvær, stemmeteknik, artikulation og glæden ved at give sine sange eller historier videre.

Kurset er en smagsprøve og inspiration til det fortsatte arbejde med optræden og fortolkning.

Vi arbejder sammen og individuelt.
Medbring en sang eller en historie som man kan uden ad. Det må gerne være på dansk, men er også ok på andre sprog.